20 August 2018

20 ψέματα και 3 βαφτίσια

της Σοφίας Βούλτεψη, Liberal, 20/8/2018
Όλα όσα ο Τσίπρας και η παρέα του εξήγγειλαν ως «νέο Σχέδιο για την Πολιτική Προστασία» περιλαμβάνονται σε νόμους που έχουν ψηφιστεί μεταξύ του 1995 και του 2014. Με τις ίδιες λέξεις και τους ίδιους όρους!
Για τον ΣΥΡΙΖΑ όλα είναι ένα ψέμα. Από τον κανόνα δεν μπορούσε να ξεφύγει και η επικοινωνιακή διαχείριση της μεγάλης εθνικής τραγωδίας της 23ης Ιουλίου, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια συστηματική και εκτεταμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν είναι μόνο ότι για άλλη μια φορά έστησαν κολυμπήθρες (του Σιλωάμ) και έκαναν βαφτίσια, μετονομάζοντας την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε «Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών», τον γενικό γραμματέα σε διοικητή και το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας σε… «Διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο».
Δεν είναι μόνο ότι απέδειξαν τον πολιτικό τους ζαμανφουτισμό ανακοινώνοντας την κατάργηση (έστω και ως διακήρυξη) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα στην κρίση.
Δεν είναι μόνο ότι μιλούν για «Νέο Σχέδιο» - ενώ αποδεδειγμένα δεν εφάρμοσαν καν το παλιό - ακολουθώντας την επιτυχημένη προπαγανδιστική πρακτική του κουκουλώματος μέσω εξαγγελιών, ώστε η προσοχή να φύγει από το ζοφερό παρόν και να μετατοπιστεί σε ένα «λαμπρό μέλλον».
Δεν είναι μόνο ότι κοροϊδεύουν, λέγοντας ότι ο «διοικητής» θα είναι «εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας», θα επιλέγεται από «ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και η απόφαση αυτή θα επικυρώνεται από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής», ενώ δεν μας λένε ποιος θα αποφασίζει για την «εγνωσμένη εμπειρία», ποιος θα διορίζει και πώς θα διορίζεται αυτή η «ανεξάρτητη επιτροπή» και ενώ είναι γνωστό ότι στη διάσκεψη των προέδρων τα κυβερνητικά κόμματα έχουν την πλειοψηφία.
Είναι ότι όλα όσα εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας στις 9 Αυγούστου και παρουσιάστηκαν αμέσως μετά από την (καταργημένη) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ΥΠΗΡΧΑΝ! Δηλαδή μας σερβίρουν ως καινούργια ακριβώς αυτά τα οποία ίσχυαν – και δεν εφάρμοσαν. Δεν χρειαζόταν και μεγάλη σκέψη: Ήταν δυνατόν μέσα σε λίγες μέρες να δημιουργηθεί στ’ αλήθεια ένα «νέο σχέδιο»; Μήπως το είχαν έτοιμο και το κρατούσαν στα συρτάρια τους για να μας το εμφανίσουν μετά από κάποια εκατόμβη;
Τίποτε από όλα αυτά. Απλά αντέγραψαν μερικά σημεία από τους ήδη ψηφισμένους νόμους και τα παρουσίασαν ως… προϊόν της μεγαλοφυίας τους! Και απλά μεταφέρουν ξανά την αρμοδιότητα στο υπουργείο των Εσωτερικών – έτσι για… αλλαγή!
Και ιδού οι αποδείξεις ενός ακόμη μεγάλου ψέματος:
Η Νομοθεσία
-Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ιδρύθηκε με το Νόμο 2344/1995. Υπαγόταν στο υπουργείο των Εσωτερικών και με τον νόμο του 2014 πέρασε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
-Με την Υπουργική Απόφαση 770/1999 καταρτίστηκε ο Κανονισμός Οργάνωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
-Με τον νόμο 3013/2002, η Γ.Γ.Π.Π. αναβαθμίστηκε
-Με την Υπουργική Απόφαση 1299 του 2003 καταρτίστηκε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης»
-Με το Προεδρικό Διάταγμα 338 του 2003 συστήθηκε το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.
-Με το Προεδρικό Διάταγμα 151 του 2004 καταρτίστηκε ο Οργανισμός της ΓΓΠΠ
-Με τον Νόμο 3491/2006 θεσμοθετήθηκε υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ (Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών)
-Με την Υπουργική Απόφαση 7270 του 2006 συστήθηκε η Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ
-Με την Υπουργική Απόφαση 3384 του 2006 συμπληρώθηκε ο «Ξενοκράτης»
-Με τον Νόμο 3448/2006 θεσμοθετήθηκε η σύσταση Ομάδων Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών
-Με τον Νόμο 3613/2007 ρυθμίστηκαν θέματα ΓΓΠΠ μεταξύ των οποίων ο αριθμός 112 και οι εκκενώσεις, δηλαδή η «οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή»
-Ο Νόμος 3536/2007 ήλθε να ρυθμίσει και άλλα θέματα σχετιζόμενα με την Πολιτική Προστασία, μεταξύ των οποίων και θέματα διεθνούς συνδρομής και εθελοντικών οργανώσεων.
-Ο Νόμος 4249/2014, για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γ.Γ.Π.Π, αφορούσε στην αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στη σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας που διαρθρώθηκε ως εξής: Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης, Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων, Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112». Η πρώτη Διεύθυνση περιλαμβάνει τους τομείς Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ερευνών και Τεκμηρίωσης, Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Η δεύτερη Διεύθυνση περιλαμβάνει τα τμήματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού, Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης, Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων. Με τον ίδιο νόμο δημιουργήθηκε και Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, ενώ ρυθμίζονταν λεπτομερώς και τα θέματα των εθελοντών.
-Απόφαση 2007 Συμβουλίου της Ε.Ε. όσον αφορά στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας
-Απόφαση 2007 Συμβουλίου της Ε.Ε. όσον αφορά στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Πρόκειται για λεπτομερέστατη νομοθεσία που προβλέπει τα πάντα. Πιστεύει κανείς ότι μετά από όλα αυτά η κυβέρνηση, μέσα στην παραζάλη της και υπό το βάρος των ευθυνών της, μπορούσε να σκεφθεί κάτι το καινούργιο και στα… γρήγορα;
Προφανώς όχι. Πήραν διάσπαρτα σημεία από τη νομοθεσία αυτή, τα μηρύκασαν, τα αναδιατύπωσαν, τα ξαναβάφτισαν και τώρα μας τα παρουσιάζουν ως «νέο εθνικό σχέδιο»!
Και ιδού μία προς μία οι αποδείξεις:
Ψέμα 1ο
Λένε: Ο Διοικητής θα πλαισιώνεται από μόνιμο διαρκές επιστημονικό συμβούλιο με εκπροσώπους όλων των ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων που έχουν ρόλο στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
Η αλήθεια: Αποστολή της Γ.Γ.Π.Π είναι και η Επιστημονική τεκμηρίωση/υποστήριξη προγραμμάτων, σχεδίων, δράσεων. Το 2003 συστήθηκε το Επιστημονικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Με το νόμο του 2014 προβλέπεται η ενσωμάτωση από την Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας όλων των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.
Προβλέπεται σαφώς «η συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών». Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του απαρίθμησε τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα δεν σημαίνει ότι δεν προβλεπόταν η συμμετοχή τους.
Ψέμα 2ο:
Λένε: Η Υπηρεσία θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ρόλο ενιαίου φορέα, στα πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών στον τομέα.
Η αλήθεια: Μεταφέρουν την ΓΓΠΠ πίσω στο υπουργείο των Εσωτερικών, προκαλώντας νέα αναμπουμπούλα. Η ΓΓΠΠ λειτουργεί ως ενιαίος φορέας μέσω του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και προφανώς με ενσωματωμένη την διεθνή εμπειρία. Τι ακριβώς εννοούν όταν λένε «ενιαίος φορέας» είναι άγνωστο…
Ψέμα 3ο:
Λένε: Η νέα Υπηρεσία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών.
Όσον αφορά στις αρχές στις οποίες θα βασίζεται (η «νέα» υπηρεσία) αυτές είναι ενιαίο οργανωτικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό μοντέλο ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την αιτία και την τοποθεσία του συμβάντος (all hazards approach), οργάνωση και επιχειρησιακή της λειτουργία σύμφωνη με σύγχρονα διεθνή πρότυπα και αρχές και θα βασίζεται σε ρόλους που προϋποθέτουν εξειδίκευση και πιστοποίηση και οι λειτουργίες της διοίκησης και του ελέγχου θα υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η αλήθεια: Η υπηρεσία από τον ιδρυτικό της νόμο, αλλά και από τον «Ξενοκράτη» και από τον νόμο του 2014, όταν δημιουργήθηκε η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας και θεσμοθετήθηκε ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, είχε τον συντονισμό της δράσης σε όλους ακριβώς των παραπάνω τομείς και ο συντονισμός αυτός περιλαμβάνεται στην αποστολή της (αναφέρονται σαφώς η πρόληψη καταστροφών, η ετοιμότητα, η αντιμετώπιση, η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, η αποκατάσταση ζημιών, η πληροφόρηση). Με τις ίδιες λέξεις! Τα περί «ολιστικής προσέγγισης» δηλαδή περιλαμβάνονται ήδη!
Επιπλέον το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως. Η λέξη «συντονισμός» διατρέχει το σύνολο της νομοθεσίας και φιγουράρει δεκάδες φορές. Άρα, δεν την… ανακάλυψαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ! Αυτό που ανακάλυψαν είναι το… χάος! Γι’ αυτό και παρεμβαίνουν μιλώντας για ενιαίο επιχειρησιακό μοντέλο, καταργώντας δηλαδή την αρχή της αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου και τον συντονισμό δράσης ανά κατηγορία κινδύνου.
Επιπλέον, στην αποστολή της Συντονιστικής Αρχής είναι η παρακολούθηση και υλοποίηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών, ενώ εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρμόζει τα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα! Μάλιστα, η ΓΓΠΠ συνδέεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής CECIS με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών – ERCC (Ευρωπαϊκή Επιτροπής / Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας, DG ECHO), στις Βρυξέλλες, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.
Άλλωστε, η ενιαία δράση προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας από την αρχή προέβλεπε την λήψη πληροφόρησης για συμβάντα καταστροφών, που σημειώνονται παγκοσμίως και τα οποία παρακολουθεί το ERCC ή για τα οποία ενεργοποιείται ο Μηχανισμός. Όσο για την εκ μέρους της κυβέρνησης «ανακάλυψη» της ανάγκης υποστήριξης από σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών, ο νόμος του 2014 ακριβώς προέβλεπε τη δημιουργία Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών και σχεδιασμό «σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα».
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η ΓΓΠΠ «αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση Τράπεζας Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο» και την «ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών με στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη». Τι καινούργιο προσθέτουν λοιπόν;
Ψέμα 4ο:
Λένε: Κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΣΥΔΕΑ), που θα αποτελέσει τον -εθνικού επιπέδου- οδηγό και το πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα, αξιοποιώντας καλές πρακτικές προηγμένων χωρών στον τομέα.
Η αλήθεια: Από τον ιδρυτικό της νόμο η ΓΓΠΠ διέθετε τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στην αρχή και η Εθνική Συντονιστική Αρχή μετά, ασκεί συντονισμό και διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Με τον νόμο του 2014, η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής της σε εθνικό επίπεδο.
Η ΓΓΠΠ, από το νόμο, διαμορφώνει και ενσωματώνει την Εθνική Πολιτική Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. Η λέξη «εθνικός» περιλαμβάνεται άπειρες φορές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την… ανακάλυψαν τώρα – και μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση! Όσο για τις «καλές πρακτικές», προφανώς δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αλλά για συγκεκριμένες διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες και αποφάσεις.
Ψέμα 5ο:
Λένε: Υλοποίηση όλων των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων για τη μετεξέλιξη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε αυτοτελή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατάρτιση Οργανισμού και στελέχωση της νέας Υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και του νόμου περί κινητικότητας στο Δημόσιο.
Η αλήθεια: Από το σύνολο της νομοθεσίας προκύπτει ότι πρόκειται για αυτοτελή υπηρεσία (προφανώς εθνική), αλλά προφανώς κάπου υπάγεται, όπως όλες οι υπηρεσίες και οι κρατικοί φορείς. Η υπηρεσία έχει Οργανισμό, αλλά έπρεπε βέβαια να υπάρξει και κάποια εξαίρεση από την κινητικότητα (που έτσι κι’ αλλιώς εκ των πραγμάτων υπήρχε). Όσο για την υπαγωγή στο υπουργείο των Εσωτερικών, θα υπάρξει νέο μπλέξιμο, αφού Πυροσβεστική και Αστυνομία υπάγονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ψέμα 6ο:
Λένε: Συστηματική αξιοποίηση, διεύρυνση και εξειδίκευση της -ήδη σημαντικής- συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και προσωπικό, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
Η αλήθεια: Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούσαν πάντα αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Προστασίας και περιλαμβάνονταν στο δυναμικό και στα μέσα της μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.
Από τον «Ξενοκράτη» και από τον νόμο του 2014! Στην Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας μετέχουν ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος και οι υπουργοί Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών. Ήδη από τον νόμο 3491/2006 είχε συσταθεί διυπουργική ομάδα αποτελούσα «Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο». (Από εκεί φαίνεται πήρε την ιδέα περί «Επιτελείου Διοίκησης» ο κ. Τσίπρας.
Ψέμα 7ο:
Λένε: Υλοποίηση νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων στο οποίο θα προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο κατάλληλο επίπεδο (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, ΕΕΣ, Λιμενικό Σώμα, Εθελοντικά Σώματα, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Δασική Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών) και συμμετοχή σε ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό.
Η πραγματικότητα: Όλοι οι παραπάνω μετέχουν και εμπλέκονται σε όλα τα στάδια και επίπεδα. Και όλοι οι νόμοι προβλέπουν ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό! Αλίμονο αν δεν πρόβλεπαν κάτι τέτοιο. Επομένως το «νέο επιχειρησιακό μοντέλο» είναι το… παλιό!
Ψέμα 8ο:
Λένε: Προσδιορισμός και θεσμοθέτηση κανόνων εμπλοκής (Rules of Engagement /ROE) στη βάση των οποίων θα ενεργοποιείται η συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και θα τίθεται υπό ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, ανάλογα με το είδος και το επίπεδο κλιμάκωσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Η αλήθεια: Αυτό προβλέπεται από τον «Ξενοκράτη», όπου αναφέρεται ο όρος «κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», που είναι «η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους»! Με τις ίδιες λέξεις δηλαδή!
Ψέμα 9ο:
Λένε: Ανάπτυξη προτύπων για: (1) την αναγκαία ροή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης, των εμπλεκόμενων καθώς και των υποστηρικτικών φορέων, για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των φάσεων του κύκλου Διοίκησης & Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου/ απειλής (2) την τυποποίηση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας (Common Operational Picture–COP) και (3) τις αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων όλων των επιπέδων.
Η αλήθεια: Η ΓΓΠΠ διαθέτει Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και στον «Ξενοκράτη» προβλέπεται «σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και παραγόντων στη διαχείριση των κρίσεων»!
Ο νόμος του 2014 προβλέπει αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση Τράπεζας Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας, δημιουργία μονάδας Τεκμηρίωσης, την δημιουργία «επιχειρησιακής πληροφορίας», την συμβατότητα συστημάτων πληροφορικής, ενώ το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης περιλαμβάνει διαδικασίες και υποδομές που εξασφαλίζουν την παραγωγή και την αξιολόγηση της πληροφορίας.
Η ΕΕ δημιούργησε το 1987 το Μόνιμο Δίκτυο των Εθνικών Αντιπροσώπων (Permanent Network of National Correspondents-PNNC) με σκοπό ακριβώς την ροή των πληροφοριών. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης υποστηρίζεται από το Κοινό Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Εκτάκτων Αναγκών (Common Emergency Communication and Information System – CECIS). Προφανώς δεν περίμενε κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ!
Ψέμα 10ο:
Λένε: Πρόβλεψη και εξειδίκευση των αναγκαίων διεπαφών της νέας Υπηρεσίας με την επιστημονική-ερευνητική κοινότητα για την υποστήριξη του έργου της, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης.
Η αλήθεια: Η επικοινωνία της ΓΓΠΠ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Μεταξύ αυτών είναι προφανώς και η επιστημονική – ερευνητική κοινότητα. Με τον νόμο 3491/2006 για την δημιουργία Υποστηρικτικής Ομάδας για την αντιμετώπιση Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων προβλέπεται η συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας & Κ.Α, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και από επιστημονικό ή κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Από κάθε φορέα ορίζονται 4 εκπρόσωποι. (ΥΑ 7270/2006). Ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό συμμετέχει από όλους τους νόμους, ως μόνιμο υποστηρικτικό προσωπικό. Με το Π.Δ. 338 του 2003 συστήθηκε Επιστημονικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Με τον νόμο του 2014 θεσμοθετήθηκε «μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών».
Ψέμα 11ο:
Λένε: Αναθεώρηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη βάση των αρχών και των προβλέψεων του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
Η αλήθεια: Η ΓΓΠΠ από την αρχή διέθετε Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Με τον νόμο του 2014 δημιουργήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ ο «Ξενοκράτης», όπως και ο νόμος του 2014 προβλέπουν επακριβώς τα βήματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η εκ μέρους της κυβέρνησης πρόθεση για αναθεώρηση, μόνο ως… απειλή ακούγεται!
Ψέμα 11ο:
Λένε: Σύνδεση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των υποδομών με τις ανάγκες χωροτακτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
Η αλήθεια: Είναι προφανές ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Πολιτική Προστασία ή όπως αλλιώς θα το πουν τώρα. Η Πολιτική Προστασία έχει ως αποστολή να δρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Ψέμα 12ο:
Λένε: Ενσωμάτωση της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.
Η αλήθεια: Οι Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (δηλαδή τα αγαθά όπως η υγεία, η προστασία της φύσης, η ασφάλεια, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, το δίκτυο υδροδότησης, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα συστήματα των αεροδρομίων), ούτως ή άλλως προστατεύονται από την Πολιτική Προστασία σε έκτακτες καταστάσεις.
Ψέμα 13ο:
Λένε: Ανάπτυξη σύγχρονου μοντέλου και συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μέσων, υλικών και εφοδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η αλήθεια: Η παρακολούθηση και διαχείριση ανθρώπων και μέσων αποτελεί αποστολή της Πολιτικής Προστασίας και διατρέχει το σύνολο της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον νόμο του 2014, το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού επιλαμβάνεται όλων αυτών των θεμάτων και έχει μεταξύ άλλων ως αποστολή την «παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας».
Ψέμα 14ο:
Λένε: Αναβάθμιση της επιχειρησιακής δράσης στο πεδίο μέσω της θεσμοθέτησης δομής διοίκησης της οποίας θα προΐσταται εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος Διοικητής Συμβάντος (Incident Commander).
Η αλήθεια: Σύμφωνα με τον νόμο του 2014, προβλέπεται θέση Γενικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι «με τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή τον Οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα οργάνωσης, διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων και στελέχωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ακόμη και κατ’ απόκλιση από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου». Δηλαδή και «συντονιστής συμβάντος»! Απλώς βρήκαν ευκαιρία για μια ακόμη πομφόλυγα.
Ψέμα 15ο:
Λένε: Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικής δομής και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης στους ρόλους που απαιτεί το νέο σύστημα.
Η αλήθεια: Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Με τον νόμο του 2014 προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης των εθελοντών, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πραγματοποίησής της, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Από τον ιδρυτικό της νόμο η Πολιτική Προστασία καθόριζε τα θέματα της εκπαίδευσης και της συμμετοχής στις εκπαιδεύσεις του ευρωπαϊκού Μηχανισμού.
Ψέμα 16ο:
Λένε: Διοργάνωση ασκήσεων εφαρμογής του νέου συστήματος για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών.
Η αλήθεια: Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών - παροχή ειδικών οδηγιών περιλαμβάνονται στην αποστολή της ΓΓΠΠ. Ο νόμος του 2014 προβλέπει ότι η ΓΓΠΠ «καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης». Προβλέπονται επίσης «οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης πολιτών», που προφανώς περιλαμβάνουν τις ασκήσεις – αλλιώς τι… «δράσεις» θα ήταν;
Ψέμα 17ο:
Λένε: Συντεταγμένη ενσωμάτωση των Εθελοντικών Οργανώσεων και αντίστοιχων δομών, με βασική προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και πιστοποίησή τους.
Η αλήθεια: Και αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η Πολιτική Προστασία περιλαμβάνει Διεύθυνση και Τμήματα Εθελοντισμού. Στην αποστολή της περιλαμβάνονται η οργάνωση και η εποπτεία Συστήματος Εθελοντισμού, η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών, η ένταξη, αξιολόγηση, χρηματοδότηση και Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης μελών εθελοντικών οργανώσεων. Στην οργανωτική της δομή περιλαμβάνεται η Επιχειρησιακή ένταξη Ειδικευμένων Εθελοντών του Μητρώου.
Ο «Ξενοκράτης» προβλέπει ότι στο δυναμικό και στα μέσα της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται «οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών».
Ο νόμος 3613/2007 προβλέπει ότι «Εθελοντικές οργανώσεις που μπορούν να ενταχθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο ανωτέρω Μητρώο είναι νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως προκύπτει είτε από το καταστατικό τους είτε από την αποδεδειγμένη συμμετοχή τους, κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών».
Με τον νόμο 3536/2007 προβλεπόταν ότι «στις εθελοντικές οργανώσεις και στους ειδικευμένους εθελοντές του παρόντος περιλαμβάνονται και όσοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος». Ο νόμος του 2014 δημιουργεί Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης για την προώθηση του Εθελοντισμού και προβλέπει ότι η ΓΓΠΠ «τηρεί Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσει σε αυτό και αξιοποιεί Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας και Ειδικευμένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτεί ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Επίσης, «συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».
Προβλέπονται επίσης «ενεργοποίηση των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών σε «κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», «εποπτεία, έλεγχος και επικοινωνία με τις ενταγμένες εθελοντικές ομάδες και τους ειδικευμένους εθελοντές, παρακολούθηση της δραστηριότητας και του προγραμματισμού τους, τήρηση αρχείου δράσεών τους, διεξαγωγή ετήσιου απολογισμού, σχεδιασμό δράσεων και πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας».
Προβλέπει επίσης ότι «εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών». Μάλιστα, υπάρχει και ειδικό άρθρο που ορίζει την έννοια του Εθελοντή, είτε πρόκειται για Ειδικευμένο Εθελοντή, είτε για μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας.
Εκεί υπάρχουν όλοι οι ορισμοί και οι υποχρεώσεις προσώπων και οργανώσεων, καθώς και ο διαχωρισμός τους ανά τομέα δράσης με βάση την εξειδίκευσή τους. Ορίζεται επίσης ποιος μπορεί να πιστοποιηθεί ως εθελοντής, θέματα εκπαίδευσης, εξετάσεων, πρακτικής και θεωρητικής αξιολόγησης, τήρησης φακέλων και ατομικών δελτίων, θέματα επιχειρησιακής εμπλοκής και συντονισμού εθελοντών, στολές, διακριτικά, άδειες εθελοντών δημοσίων υπαλλήλων, απονομή ηθικών αμοιβών, ασφαλιστικά θέματα για την περίπτωση ατυχήματος, αναστολή ιδιότητας. Ορίζονται επίσης το «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας» και το «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος»:
Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται από το Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και άλλα πολλά! Τι άλλο θέλει να προσθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Και επίσης: Πώς γίνεται να μην βρεθεί ούτε ένας εθελοντής, ούτε μία εθελοντική οργάνωση για να πει στον κ. Τσίπρα πως όλα όσα δήθεν υπόσχεται υπάρχουν;
Ψέμα 18ο:
Λένε: Συγχρονισμός των παρεμβάσεων με το σχετικό έργο που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS) και συντονίζεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας για την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα.
Η αλήθεια: Η συνεργασία, η ενσωμάτωση, ο συντονισμός με την ΕΕ αποτελούν ιδρυτική αποστολή της ΓΓΠΠ. Ο νόμος του 2014 προβλέπει ότι η ΓΓΠΠ εισηγείται την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών. Η προώθηση των συνεργασιών της Χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, διατρέχει το σύνολο της νομοθεσίας μας.
Ψέμα 19ο:
Είπε ο κ. Τσίπρας κατά την ομιλία του της 9ης Αυγούστου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Για τη χρηματοδότηση λοιπόν του προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της ικανότητας της χώρας να θωρακιστεί από μελλοντικές φυσικές καταστροφές, το Υπουργείο Οικονομίας μετά από σχετική εντολή μου από την πρώτη στιγμή έχει, ήδη, ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο επαφών, συνεννοήσεων και επεξεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω, ότι έχουμε ήδη διασφαλίσει την πλήρη χρηματοδοτική κάλυψη του φιλόδοξου αυτού προγράμματος επιχειρησιακής, τεχνολογικής, υλικοτεχνικής και στελεχιακής αναβάθμισης με πόρους από την ΕΤΕπ, το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πόροι δεσμευμένοι από τις παραπάνω πηγές που θα φτάσουν συνολικά τα 500 εκ. ευρώ.
Η αλήθεια: Το Χρηματοδοτικό Μέσο υπάρχει στις Αποφάσεις 5ης Μαρτίου και 8ης Αυγούστου του 2007 του Συμβουλίου της Ε.Ε. Όλοι οι νόμοι για την Πολιτική Προστασία περιλαμβάνουν στην αποστολή της την παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την υποβολή σχεδίων για έγκριση. Ο νόμος του 2014 προβλέπει ότι η Εθνική Πολιτική για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών χρηματοδοτείται «από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο νόμος 3013/2002 αναφέρεται σαφώς σε έσοδα από την ΕΕ, τα Ταμεία της και διεθνείς οργανισμούς.
Ψέμα 20ο:
Είπε επίσης ο κ. Τσίπρας: «Ένα από τα συμπεράσματα της πρόσφατης τραγωδίας στο Μάτι, είναι ότι το σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας μας έχει πια κλείσει τον κύκλο του. Απαιτείται η ριζική αναδιαμόρφωσή του στα πρότυπα των πλέον προηγμένων και έμπειρων στον τομέα αυτό χωρών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις. Τόσο στη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής όσο και σε άλλες αναδυόμενες απειλές από ακραία φυσικά φαινόμενα».
Η αλήθεια είναι ότι τον κύκλο (της ανικανότητας και της αδιαφορίας τους) έχουν κλείσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Η νομοθεσία μας είναι πολύ πρόσφατη και εκσυγχρονισμένη. Οι ίδιοι δεν εφάρμοσαν τίποτε και τώρα προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ευθύνες τους, προβάλλοντας δήθεν την ανάγκη εκσυγχρονισμού, παρουσιάζοντας ως δικές τους ιδέες ψήγματα από τα ήδη υπάρχοντα νομοθετήματα και μιλώντας πάλι για στρεβλώσεις που… καλούνται να διορθώσουν